Invoice data exporting

Basic guidelines

There are multiple API endpoints for export data of your invoices.

You have to authenticate to each of these endpoints via:

Parameter Required Constraints Description
key yes string your API key
password yes string your API password

Specification of API endpoints

List of invoices in CSV format

A list of available invoices, their numbers and corresponding data.

You can access it via following URL:

https://www.zasilkovna.cz/api/invoice.csv
Parameter Required Constraints Description
lang no string ['cs', 'sk', ...] language for proper decimal values formatting
version no int [1, 2] version of the exported data (see below)
CSV version 1 reference:
Column CS field name EN field name
1 Mena Currency
2 Datum vystaveni Issue date
3 Datum splatnosti Due date
4 Cislo faktury Invoice number
5 Uctovane sluzby Charged services
6 Sluzby s DPH Services with VAT
7 Vybrane dobirky Collected CODs
8 Ostatni Other
CSV version 2 reference:
Column CS field name EN field name
1 Mena Currency
2 Datum vystaveni Issue date
3 Datum splatnosti Due date
4 Cislo dokladu Invoice number
5 Uctovane sluzby Charged services
6 Sluzby s DPH Services with VAT
7 Vybrane dobirky Collected CODs
8 Nahrada skody Compensation

An invoice in PDF format

Invoice exported as PDF file. Particular invoice is specified by GET parameter - see below.

You can access it via following URL:

https://www.zasilkovna.cz/api/invoice.pdf?...

You have to specify required GET parameter:

Parameter Required Constraints Description
number yes (or var_symbol) string number of an invoice
var_symbol yes (or number) int variable symbol of an invoice

An invoice in CSV format

Invoice exported as CSV file in which one row corresponds to one packet. Particular invoice is specified by GET parameter - see below.

You can access it via following URL:

https://www.zasilkovna.cz/api/invoice-packet.csv?...

You have to specify required GET parameter and may use the optional ones to specify the result:

Parameter Required Constraints Description
number yes (or var_symbol) string number of an invoice
var_symbol yes (or number) int variable symbol of an invoice
lang no string ['cs', 'sk', ...] language for proper decimal values formatting
version no int [2, 3, 4] version of the exported data (see below)
cod_day no int [1,2,3,4,5] COD collected at day
only_cod no int [0,1] list only packets with COD
CSV version 2 reference:
Column CS field name EN field name
1 Váš e-shop Your eshop
2 Datum vložení Data entry date
3 Vyzvednutí či vrácení Delivery or return date
4 Vaše obj. č. Your order number
5 Jméno Name
6 Příjmení Surname
7 Čárový kód Barcode
8 Měna Currency
9 Účtované služby Invoiced services
10 DPH % VAT %
11 Služby s DPH Services with VAT
12 Vybraná dobírka Collected COD
13 Náhrada škody Compensation
14 Poznámka Note
15 SS COD day
16 Měna účtovaných služeb Currency of invoiced services
CSV version 3 reference:
Column CS field name EN field name
1 Váš e-shop Your eshop
2 Datum vložení Data entry date
3 Datum podání Consign date
4 Vyzvednutí či vrácení Delivery or return date
5 Vaše obj. č. Your order number
6 Jméno Name
7 Příjmení Surname
8 Čárový kód Barcode
9 Účtované služby Invoiced services
10 DPH % VAT %
11 Služby s DPH Services with VAT
12 Měna účtovaných služeb Currency of invoiced services
13 Vybraná dobírka Collected COD
14 Měna dobírky COD currency
15 SS COD day
16 Poznámka Note
17 Status Status
CSV version 4 reference:
Column CS field name EN field name
1 Váš e-shop Your eshop
2 Datum vložení Data entry date
3 Datum podání Consign date
4 Vyzvednutí či vrácení Delivery or return date
5 Vaše obj. č. Your order number
6 Jméno Name
7 Příjmení Surname
8 Čárový kód Barcode
9 Účtované služby Invoiced services
10 DPH % VAT %
11 Služby s DPH Services with VAT
12 Měna účtovaných služeb Currency of invoiced services
13 Vybraná dobírka Collected COD
14 Měna dobírky COD currency
15 SS COD day
16 Poznámka Note
17 Stav Status
18 Hmotnost Weight
19 Základní cena Base price
20 Dobírka C.O.D. fee
21 Pojištění Insurance fee
22 Palivový příplatek Fuel fee
23 Mýtný příplatek Toll fee
24 Platba kartou Card fee
25 Pod.mimo depo Non-depot
26 Příplatek za vratku Return Fee
27 Ostatní Other
CSV version 5 reference:
Column CS field name EN field name
1 Váš e-shop Your eshop
2 Datum vložení Entry Date
3 Datum podání Date of posting
4 Vyzvednutí či vrácení Date of Delivery or Return
5 Vaše obj. č. Order Number
6 Jméno Name
7 Příjmení Surname
8 Čárový kód Barcode
9 Účtované služby Billed service
10 DPH % VAT %
11 Služby s DPH Service Incl VAT
12 Měna účtovaných služeb Currency of billed services
13 Vybraná dobírka COD amount
14 Měna dobírky COD currency
15 SS Specific symbol
16 Poznámka Note
17 Stav Status
18 Hmotnost Weight
19 Základní cena Base price
20 Dobírka COD surcharge
21 Pojištění Insurance
22 Palivový příplatek Fuel surcharge
23 Mýtný příplatek Toll surcharge
24 Platba kartou Card payment surcharge
25 Pod.mimo depo Non depot posting
26 Příplatek za vratku Returned package fee
27 Ostatní Other
28 Hodnota vybrané dobírky v místní měně COD Amount in local currency
29 Měna vybrané dobírky COD currency
30 Cílová země Destination country
31 Dopravce Carrier
32 Uživatelská poznámka User note
33 Trasovací číslo ext. dopravce External tracking code
CSV version 6 and 7 reference:

Difference between version 6 and 7 is about rounding values of services and fees. In version 7, precision was increased from 2 decimal to 4 decimal places.

Column CS field name EN field name
1 Váš e-shop Your eshop
2 Datum vložení Entry Date
3 Datum podání Date of posting
4 Vyzvednutí či vrácení Date of Delivery or Return
5 Vaše obj. č. Order Number
6 Jméno Name
7 Příjmení Surname
8 Čárový kód Barcode
9 Účtované služby Billed service
10 DPH % VAT %
11 Služby s DPH Service Incl VAT
12 Měna účtovaných služeb Currency of billed services
13 Vybraná dobírka COD amount
14 Měna dobírky COD currency
15 SS Specific symbol
16 Poznámka Note
17 Stav Status
18 Hmotnost Weight
19 Základní cena Base price
20 Dobírka COD surcharge
21 Pojištění Insurance
22 Pod.mimo depo Non depot posting
23 Příplatek za vratku Returned package fee
24 Ostatní Other
25 Dopravné celkem bez DPH Transport without VAT
26 Palivový příplatek Fuel surcharge
27 Mýtný příplatek Toll surcharge
28 Platba kartou Card payment surcharge
29 Hodnota vybrané dobírky v místní měně COD Amount in local currency
30 Měna vybrané dobírky COD currency
31 Cílová země Destination country
32 Dopravce Carrier
33 Uživatelská poznámka User note
34 Trasovací číslo ext. dopravce External tracking code

An invoice in CSV for Pohoda economic system

Invoice exported as CSV file in Pohoda economic system format. Particular invoice is specified by GET parameter - see below.

You can access it via following URL:

https://www.zasilkovna.cz/api/invoice-packet-pohoda-payU.csv?...

You have to specify required GET parameter and may use the optional ones to specify the result:

Parameter Required Constraints Description
number yes (or var_symbol) string number of an invoice
var_symbol yes (or number) int variable symbol of an invoice
lang no string ['cs', 'sk', ...] language for proper decimal values formatting